Wedstrijdreglement competities

 1. Een deelnemer aanvaardt dit reglement en wordt geacht het te kennen.
 2. De zomer- en winterwedstrijden mogen worden gevist met een vrije hengel naar keuze (feeder, match of vaste hengel) en deze is voorzien van één haak. U mag meer dan twee hengels of topsets voor gebruik gereed hebben
 3. Het besluit of deze wedstrijden doorgaan wordt genomen door de wedstrijdcommissie, afhankelijk van de weersomstandigheden.
 4. Het gebruik en in het bezit hebben van gekleurde maden en vers de vase tijdens de wedstrijden is verboden. 
 5. Voer en aas mogen geen chemische kleurstoffen bevatten.
 6. Een deelnemer vist op de plaats die hem door loting is toegewezen. De deelnemer mag ten hoogste één meter links of één meter rechts van zijn steknummer gaan zitten.
 7. Als er gevist wordt met de feeder- of matchhengel, dan mag er maar vier meter naar links of naar rechts uitgeweken worden van het steknummer, dit i.v.m. het lastig vallen van de buurman of buurvrouw.
 8. De wedstrijd begint bij het eerste signaal. Voeren en vissen is pas na het eerste signaal toegestaan. Het gereed maken van de hengel en peilen is voor het eerste signaal toegestaan
 9. Er mag tot vijf minuten na het eerste signaal geplonsd worden, daarna mag alleen met kleine beetjes bijgevoerd worden.
 10. De gevangen vis m.u.v. paling, snoek en snoekbaars moet levend bewaard worden in een leefnet van voldoende afmetingen voor weging aan het einde van de wedstrijd.
 11. Bij de winterwedstrijden : Na 4 uren vissen, bij het tweede signaal, eindigt de wedstrijd.
  Bij de zomerwedstrijden: Na 5 uren vissen, bij het tweede signaal, eindigt de wedstrijd.
 12. Na het eindsignaal dient er onmiddellijk te worden opgehaald, alleen de vis die zich ten tijde van het eindsignaal onthaakt in het leefnet bevindt word meegeteld.
 13. De deelnemer is bij de weging aanwezig om het gewicht te vernemen.
 14. Bij niet naleving van het reglement vervalt het recht op klassering.
 15. Protesten dienen gemeld te worden bij de wedstrijdcommissie.
 16. De wedstrijdleiding bepaalt of het wedstrijdreglement is nageleefd.
 17. De uitspraak van de wedstrijdleiding is bindend, ook in niet voorziene gevallen.
 18. De wedstrijdleiding c.q. de visclub(s) is niet aansprakelijk voor geleden schade tijdens de wedstrijden.
 19. Laat geen rommel achter op de visplek.

 

Prijzen zomer- en winterwedstrijden
De eerste drie winnaars van het vak krijgen een geldbedrag uitgekeerd in de vorm van een waardebon,. Het bedrag van de prijzen zal bepaald worden door het te besteden budget en zal uitgereikt worden tijdens de afsluitingsavond in oktober/november van elk jaar.