Hengelsportvereniging De Deinende Dobber is een vereniging uit de gemeente Waadhoeke in Friesland. In 2021 heeft de vereniging rond de 2000 leden.

De vereniging is opgericht op 4 oktober 1948 te Sint Annaparochie. De doelstelling bij de oprichting was: Door middel van huur van visrecht de gewone man te kunnen laten vissen in de vele vaarten en tochtsloten in de gemeente Het Bildt. Men viste toen vaak om een maaltje vis op tafel te krijgen ter aanvulling van het dagelijks menu. Tegenwoordig vist bijna iedereen voor zijn plezier en voor de sport. De gevangen vis wordt meestal teruggezet.

 

Vóór de aansluiting bij de Sportvisserij Fryslân bestond het werk van de vereniging hoofdzakelijk uit het uitgeven van vergunningen, het huren van visrechten en het verkrijgen van looprechten. Incidenteel werd er vis uitgezet. De laatste tien jaar richt de vereniging zich meer op visstandbeheer, verbetering van de hengelsportvoorzieningen, belangenbehartiging en promotie van de sportvisserij.

 

In 2013 is een jeugdafdeling opgericht. De Lytse Fisker.

Door de jeugd op te leiden en de juiste voorlichting te geven, blijkt dat er veel belangstelling is en de vereniging hierdoor meer jeugdleden krijgt.